Rozbor požadavků Grafický návrh Obsah webu Testování Propagace
Poslechneme Vaše zadání a seznámíme se s Vaším záměrem. Díky těmto informacím můžeme sestavit návrh webu. Zpracujeme Vám více grafických návrhů a Vámi zvolený návrh poté následně aplikujeme. Obsah webu je velmi důležitý a proto si na něm zakládáme. Sami nebo s Vaší spoluprací připravíme texty. Texty jsou vždy na vysoké úrovni. (stylizace, gramatika, typografie) Před spuštěním Vašeho webu na internet jsou Vaše stránky testovány a vy tím máte jistotu, že budou pracovat na 100% Aby byly Vaše stránky úspěšné, nesmíte zapomenout na propagaci. Tato činnost není jednorázová a měl by trvat celou dobu životnosti webu.
ref.png, 320kB